Kyllager

Logistik

Vi har ett genomtänkt lagerprogram som gör att du som kund sparar många arbetstimmar. Du får effektivare lagerhållning, säkrare leveranser och slipper att binda kapital. Visste du att vi har torrlager vilket gör att vi numera kan ta hand om hela ditt behov av varulagring, -allt från råvaror till färdiga produkter.

Lägre kostnader
…är en del av vinsten när du jobbar med oss. Du slipper investera i ny och befintlig vagnpark, lokaler som inte nyttjas till fullo samt kostar pengar och blir en osäker investering. Vi har som mål att alltid ligga i framkant när det gäller både teknik och miljö.